Zoek de Heer nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. (NBV)