De Heer laat overal horen, tot aan het einden der aarde: ‘Verkondig aan vrouwe Sion: “Je redder komt!”‘(NBV)