Maar Hij kent de wegen die ik kies; als Hij me toetste, zou ik puur als goud zijn.