Maar het is de geest van God in de mens,
de adem van de Ontzagwekkende die inzicht brengt.