Hij zegt tegen de sneeuw: ‘Val op de aarde,’ en tegen de wolken: ‘Laat de regen neerstorten.’ Dan moeten de mensen stoppen met hun werk, dan weet iedereen hoe machtig God is.