Jezus zegt: ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luister naar wat ik zeg.’ (NBV)