Jezus zei: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. (NBV)