Want alle volken op aarde moeten weten hoe machtig de Heer, jullie God, is, en jullie moeten altijd vol ontzag voor hem zijn. (NBV)