Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw