Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw! (NBV)