Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt.