Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. (NBV)