Maar de engel zei tegen Maria: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken.’ (NBV)