Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder (NBV)