Geprezen zij de Heer, de God van Israël, hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. (NBV)