De engel zei tegen de herders: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met vreugde zal vervullen.’ (NBV)