Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’