Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen.