Wie niet zijn kruis op zich neemt en Mij volgt, is Mij niet waard.