De talloze mensen die voor Hem uit liepen en achter Hem aan kwamen, riepen luidkeels: Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel!