Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.