‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven’, wat in onze taal betekent: ‘God met ons’. (NBV)