“Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob”. Hij is geen God van doden, maar van levenden. (NBV)