Jezus zei: “De armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn.” (NBV)