‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.’ (NBV)