Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? (NBV)