Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas hij, opdat vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja