Toen stond hij (Jezus) op en sprak de wind en het water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust.