‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ (NBV)