Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wil zijn, ga dan naar huis verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’