Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.