God is geen mens, dat Hij zijn woord zou brekenof terug zou komen op zijn besluit.Zou Hij beloven en niet vervullen, zijn woord geven en het niet gestand doen?