Moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn.