‘Wie zou U, Heer, niet vereren, uw naam niet prijzen? Want U alleen bent heilig.’ (NBV)