Drukte leidt tot dromerij en veel praten tot gebazel. (NBV)