Het is beter dat je luistert naar de kalme woorden van een wijze dan naar het geschreeuw van een heerser onder dwazen. (NBV)