Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, Hem zoeken met heel hun hart.