Moge uit Sion de HEER u zegenen, die hemel en aarde gemaakt heeft.