Ik vertrouw op Uw liefde: mijn hart zal juichen omdat U redding brengt