U, mijn God en koning, wil ik roemen, Uw naam prijzen tot in eeuwigheid.