Allen die Hem aanroepen is de HEER nabij, die Hem roepen in vast vertrouwen.