Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden.