Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is Hij voor allen die bij hem schuilen. (NBV)