Ik roep: ‘Geloofd zij de Heer’, want ik ben van mijn vijanden verlost. (NBV)