De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen. (NBV)