Hij geeft mijn nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. (NBV)