Wijs mij uw weg, Heer, leid mij op een effen pad, bescherm mij tegen mijn vijanden (NBV)