Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. Heer, mijn God, u wil ik eeuwig loven. (NBV)