In uw hand leg ik mijn leven, Heer, trouwe God, u verlost mij. (NBV)