Ik zei: ‘Ik beken de Heer mijn ontrouw’ – en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. (NBV)